วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 วันที่ 2 สิงหาคม 2554

                               
                                       นายสมศักดิ์  เกียรติ์สุรนนท์                  
                                 ประธานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26
                                                 สส.เพื่อไทย
                     นายเจริญ  จรรย์โกมล                             นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ
                    รองประธานคนที่ 1                                   รองประธานคนที่ 2
                              เพื่อไทย                                              สส.เพื่อไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น