บทเรียนที่ 2 ประวัติการปกครองของไทย

                                2.1 การปกครองสมัยกรุงสุโขทัย

 


                                               2.2 การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

                              2.3 การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
                           ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
                                          คลิกทำแบบทดสอบก้าวทันโลกศึกษา 101/4 ที่นี่คลิปประวัติศาสตร์ไทย