วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

                          ท้องไม่พร้อม-ทำแท้ง..ปัญหาที่ยังไร้ทางออก

 
ท้องไม่พร้อม-ทำแท้ง..ปัญหาที่ยังไร้ทางออก (Voice Tv.co.th)

         
บ้านพักฉุกเฉิน เป็นสถานที่พำนักของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

         
ข่าวการพบซากทารกกว่า 2000 ศพ ภายในวัดไผ่เงินโชตนาราม เป็นการตอกย้ำว่าปัญหาการตั้งท้องโดยไม่พร้อม และการทำแท้งเถื่อน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศของสังคมไทย สถิติหญิงวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หรือที่เรียกว่า คุณแม่วัยใส มีสถิติสูงที่สุดในเอเชีย 

         
คุณ เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมป์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ สะท้อนว่า ความไม่รู้ของวัยรุ่น ทั้งขาดความรู้ด้านเพศศึกษา และไม่รู้ว่าเมื่อเกิดผิดพลาดแล้วจะต้องทำอย่างไร เป็นปัญหาหลักของภาวะท้องโดยไม่พร้อม ที่ตามมาด้วยการทำแท้ง 
          บ้าน พักฉุกเฉิน เป็นสถานที่พำนักของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หลายปีที่ผ่านมาปัญหาการตั้งท้องโดยไม่พร้อมรุนแรงขึ้น บ้านพักฉุกเฉินจึงเปิดโครงการสร้างต้นทุนชีวิต มีทางเลือก 3 ทาง คือ กลับสู่ครอบครัว กลับคืนสู่สถานศึกษา และ เรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 

         
โดย บ้านพักฉุกเฉิน จะสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกเอง ผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉิน เห็นว่า ครอบครัว โรงเรียน และสื่อ มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หากสามารถลดสถิติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ ปัญหาการทำแท้งก็จะลดลง  

         
คุณกานต์รวี ดาวเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายทางเลือกผู้หญิงท้องโดยไม่พร้อม ระบุว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องโดยไม่พร้อม ปีละ 2 แสน ราย ส่วนใหญ่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ชายไม่รับผิดชอบ และสังคมไทยไม่มีทางเลือกให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม จึงควรมีการเสนอทางเลือก เช่น การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การให้บริการบ้านพักฉุกเฉินขอขอบคุณข้อมูลจาก
Voicetv.co.th
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553                                   

วิธีทำ  ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างแยกเป็นข้อ ๆ และนักเรียนคิดว่าควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างให้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเป็นข้อ ๆ เช่นเดียวกัน 
          ให้นักเรียนเขียนลงกระดาษเอ 4  หัวหน้าห้องรวบรวมให้ครบทุกคนแล้วจึงนำส่งที่ห้อง
หมวดสังคมศึกษา ห้ามส่งแยกส่วนเด็ดขาด
          กำหนดส่ง15  สิงหาคม 2554 นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น