วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานชิ้นแรกของลูกศิษย์ชั้น ม.4

   
        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20.30 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา โดยจะประกาศในราชกิจจานุบกษา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
ทั้งนี้ นายกฯ อภิสิทธิ์ กล่าวว่า การยุบสภา หมายถึงการสิ้นสุดลงของวาระสภาผู้แทนราษฎร และวาระของรัฐบาล ขณะเดียวกัน จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตัดสินใจจากประชาชน ซึ่งการประกาศยุบสภาครั้งนี้ ตนทำด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง และด้วยความหวังว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้ใช้โอกาสสำคัญในครั้งนี้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า และไม่ว่าพรรคใดจะจัดตั้งรัฐบาล ก็อยากให้ยึดมั่นผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก
“การตัดสินใจในวันนี้ในการเดินหน้าประเทศ จึงเป็นการตัดสินใจว่า เราจะให้ประเทศของเรานั้นเดินไปในทิศทางไหน จะเดินไปข้างหน้า หรือจะเดินถอยหลัง หรือจะเดินวนจมปลักอยู่กับปัญหาความขัดแย้งที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งทำให้ปัญหาอีกหลาย ๆ อย่างของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริง ไม่ได้รับการแก้ไข” นายกฯ กล่าว
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี และช่วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมถึงขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาส กำลังใจ และคำติชม แม้จะทำให้ประชาชนบางส่วนผิดหวัง แต่ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ยืนยันว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว และจะความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน

งานที่นักเรียนต้องสืบค้น
1. พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้
    - มีพรรคอะไรบ้าง
    - หัวหน้าพรรคแต่ละพรรคคือใคร
***ให้นักเรียนสืบค้น และบรรจุเอาไว้ในบล็อกส่วนตัวของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น